Nu
image-317240-Art_verschuiving_logo_2019-c9f0f.png
Art verschuiving II
Tot en met zondag 18 augustus presenteert Art verschuiving II enkele bijzondere kunstcollecties. Enkele verzamelaars tonen een deel van hun collectie waarvoor ze een gelijkgezinde koper zoeken.

De Griekse filosoof Heraclitus formuleerde het ‘zijn’ ooit als een vloeiend geheel waarin niets blijvend is. Ook een kunstverzameling die jarenlang groeide en met veel liefde en toenemende kennis uitgebreid werd en wordt, ondergaat af en toe verschuivingen. Werken veranderen van eigenaar om plaats te maken voor nieuwe objecten en inzichten.

“Paradoxaal genoeg komt het onvermijdelijke moment dat verzamelaars afscheid willen nemen van hun collecties en een deel ervan willen verschuiven naar nieuwe verzamelaars. De kunstwerken waarmee we ons jarenlang omringden, verdienen nu een nieuw warm thuis. Ook in de toekomst”, verwoordde een deelnemende verzamelaar het achterliggende idee.

Door kunstwerken, die jarenlang deel uitmaakten van een privéverzameling, op te nemen in een evenement als Art verschuiving II komen ze, weliswaar voor een korte periode, terug naar de openbare ruimte. Verborgen kunstwerken, waaronder verschillende ‘parels’ worden even zichtbaar gemaakt voor een ruimere groep van kunstliefhebbers en belangstellenden. En uiteraard in de hoop dat een aantal werken van eigenaar mag veranderen.

Eja's Room
Op de eerste verdieping tonen we u 'Eja's Room' die uitzonderlijk voor Art verschuiving II werd ingericht. Hoogwaardige kunstwerken getoonzet in combinatie met hedendaagse en klassieke meubelen tot een warme, aangename woonruimte.


Afgelopen tentoonstellingen
image-315299-Donkere_dagen_website_datum_-1-6512b.png
Tussen donkere en lichte dagen verhalen van geluk en tegenspoed, van het verglijden van de tijd, entre chien et loup, voorbije dagen en toekomstige uren, gemis naar wat nooit is geweest en het verlangen naar wat ooit zal komen, het prille begeren en de avonddeemstering van het leven.
Met werk van Machteld van Buren, Thamar Haak, Armando, Hans van Hoek, Ids Willemsma, Jan dibbets, Martin Tissing, Alle Jong

image-285700-Art_B_logo_transparant.png
Art Beetsterzwaag is een kleinschalige kunstbeurs waar zeven
toonaangevende galeries en kunsthandelaren een selectie van hun aanbod voorstellen.

Daarnaast worden twee accentpresentaties voorgesteld zowel rond de Friese kunstenaar Gerrit Benner als rond twee spilfiguren uit de Nul-beweging: Jan Henderikse en Henk Peeters.

image-268204-Tresoar_uitnodiging_Knipsel.JPG
In het kader van LF18, Lân fan Taal, organiseert Museum Tresoar, in samenwerking met Galerie Schoots + Van Duyse, Antwerpen van 16 oktober tot en met 16 december 2018 de tentoonstelling 'Skjin Laai/Tabula Rasa, Leechte yn wurd en byld', waarin beeldende kunstenaars en dichters de scheppende leegte verbeelden en verwoorden. image-253744-Tinca_Knipsel.JPG
Beetsterzwaag en Tinco Lycklama à Nijeholt
Jonkheer en avonturier Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900) werd in Beetsterzwaag geboren. Hij stierf in 1900 te Cannes. De collectie Oosterse voorwerpen die hij tijdens zijn reizen (1865-1868) verzamelde  is nu te bekijken in de Projectruimte Hoofdstraat 17. In deze tentoonstelling zijn bovendien schilderijen te zien van archeoloog/kunstenaar Theo de Feyter , in combinatie met  oude foto’s uit de tijd van Tinco. Zijn gouaches tonen plekken  in het Midden-Oosten waar Tinco precies 150 jaar geleden was.

Logo Art vershuiving
Art verschuiving

Onder de titel 'Art verschuiving' tonen twee verzamelaars een deel van hun collectie bestaande uit moderne en hedendaagse werken. Na jaren verzamelen willen zij een aantal werken 'doorschuiven' naar andere belangstellenden.

Met werk van onder meer Theo Wolvecamp, Armando, Reinier Lucassen, Anton Heyboer, Alphons Freijmuth, Eugène Brands, Han Jansen, Stephen Gilbert, Jan Sierhuis, Julia Winters, Douwe Elias, ...

Uitnodiging Gates of the (Ant)arctic
Gates of the (Ant)Arctic
Een verhaal in beelden van verscheidene reizen die fotograaf Christian Clauwers ondernam naar de uiterste onherbergzame polen van onze planeet. Van 78° Noord tot 78° Zuid,

Gipsotheek (1ste etàge)
Een presentatie die u meeneemt in het creatieve denkproces van kunstenaar Eja Siepmen van den Berg. Gipsen beelden worden geplaatst tegenover beelden in brons.

DNA (1ste etàge)
Een onderzoek naar mogelijkheden van omgaan met de diversiteit van de naoorlogse kunst.
Met werk van Lüpertz, Armando, Penck, Elias, Freijmuth, Couzin, Fortgens, Bastiaenen, Lucassen, Van Iersel, Tinguely, Van Hoeydonck, Beuys, Aubertin, Rees, Peeters, Defesche, Heyboer, Schad, Diederen, Lataster, Brown, Henderikse, Lucebert, Bogart, Leblanc, e. a

Geert van Fastenhout en tijdsgenoten Geneviève Claisse, Willem Hussem, Guy Vandenbranden en Andrè Volten.

1ste etàge
Accentpresentatie met onder andere Armando, Bernard Aubertin, Thomas Baumgärtel, Jan Henderikse, Riki Mijling, Robert Schad, Jan Schoonhoven, Eja Siepman van den Berg, Deniel Spoeri.

12 november 2017 - 28 januari 2018

Verzamelen - A State of Mind
Ad Arma, Armando, Bernard Aubertin, Jean Bilquin, Bram Bogart, Jürgen Brodwolf, James Brown, Marc Brusse, Johan Claassen, Berlinde De Bruyckere, Jef Diederen, Sam Francis, Arie van Geest, Klaas Gubbels, Etienne Elias, Armen Eloyan, Horacio Sapere, James Coignard, Marco den Breems, Jan Sierhuis, Willem Harbers, Frank van Hemert, Jan Henderikse, Berend Hoekstra, Rik van Iersel, Stephane Kaluza, Koor, Theo Kuijpers, Rudi Lanjouw, Ger Lataster, Reinier Lucassen, Lucebert, Jan Martens, Raquel Maulwurf, Theo Niermeijer, Stijn Peeters, Pearl Perlmuter, Hermann Pitz, Quik, Adriaan Rees, Cornelia Schleime, Jan Schoonhoven, Eja Siepman van den Berg, Guy Vandenbranden, Lizette Verkerk, Carel Willink, Zhou Brothers.

02 april - 13 augustus 2017Rencontre
Armando, Riki Mijling, Eja Siepman van den Berg27 november 2016 - 26 februari 2017
Enigma
Bernard Aubertin - Robert Schad - Eja Siepman van den Berg25 september - 13 november 2016