RENCONTRE
Armando, Riki Mijling, Eja Siepman van den Berg

Opening zondag 27 november 2016

15:00    ontvangst door Roland Janssen, Galerie Schoots  + Van Duyse, Antwerpen
15:40    Inleiding: Antoon Melissen, kunsthistoricus, publicist
16:00    Gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling

De tentoonstellling loopt van 27 november 2016 t/m zondag 26 februari 2017